POŠTOVNÉ ZDARMA při nákupu nad 1000 Kč

Podmínky soutěže "Jak nakupují Češi?"

1. Organizátor

Organizátorem soutěže "Jak nakupují Češi?" (dále jako "Soutěž") je společnost United Fashion Group s.r.o.

2. Podmínky účasti

Do soutěže se mohou zapojit pouze osoby starší 18 let. Podmínkou zapojení se do soutěže je vyplnění a odeslání dotazníku "Jak nakupují Češi?" na facebookové stránce Botovo.cz.

3. Trvání Soutěže

Soutěž začíná 16.3.2016 a končí 24.3.2016. Den 16.3.2016 je dnem, kdy lze v daném časovém období poprvé splnit podmínky stanovené pro účast v Soutěži a den 24.3.2016 je dnem, kdy lze v daném časovém období poslední krát splnit podmínky stanovené pro účast v Soutěži.

4. Pravidla Soutěže

  • Během doby trvání soutěže může soutěžící zadat stejnou e-mailovou adresu pouze jedenkrát. V případě, že z jedné IP adresy bude zasláno nepřiměřeně vysoké množství e-mailových adres, organizátor Soutěže si vyhrazuje právo e-mailové adresy odeslané z dané IP adresy vyloučit ze soutěže.

  • Zasláním e-mailové adresy soutěžící souhlasí s použitím jeho údajů pro marketingové účely a se zasíláním pravidelných novinek společnosti United Fashion Group s.r.o. na tuto e-mailovou adresu. Rovněž souhlasí s tím, že v případě, pokud se stane výhercem, bude jeho jméno zveřejněno na facebookové stránce společnosti United Fashion Group s.r.o. nebo na stránce www.botovo.cz.

5. Cena

Organizátor Soutěže odevzdá výherci soutěže výhru v podobě jedné poukázky v hodnotě 500 Kč na nákup produktů na stránce www.botovo.cz v platnosti jeden měsíc.

6. Vyhodnocení soutěže

Vyhodnocení soutěže proběhne slosováním. Do slosování budou zařazeni pouze ti účastníci průzkumu, kteří v době trvání soutěže od 16.3.2016 do 24.3.2016 odeslali vyplněný dotazník. Losování proběhne dne 25.3.2016. Výherce soutěže bude zveřejněn ve spodní části "Podmínek soutěže".

7. Kontaktování výherce a předání výher

Společnost United Fashion Group s.r.o. vyrozumí výherce Soutěže o výhře bez zbytečného odkladu v nejbližších pracovních dnech následujících po losování a to prostřednictvím e-mailu, přičemž je současně vyzve k poskytnutí nezbytné součinnosti s cílem předat výhru, a to zejména ale nejen: uvedením svých osobních údajů, potřebných pro předání výhry. Uvedení osobních údajů je dobrovolné, avšak jejich neuvedení se považuje za neposkytnutí součinnosti na straně účastníka soutěže, nezbytné k předání výhry, což způsobuje zánik nároku na výhru. Uvedením a poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa uděluje účastník, určený losováním jako výherce, společnosti United Fashion Group s.r.o. souhlas ke zpracování a zveřejnění těchto osobních údajů vhodným způsobem pro účely seznamu výherců. Pokud se společnosti United Fashion Group s.r.o. nepodaří zkontaktovat některého výherce nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vylosování, cena propadá ve prospěch společnosti United Fashion Group s.r.o., která je oprávněna v souladu s pravidly Soutěže vylosovat jiného výherce.

8. Zvláštní ustanovení

Společnost United Fashion Group s.r.o. si vyhrazuje právo na posouzení splnění všech podmínek Soutěže ze strany účastníků a také právo na (i) případné vyloučení účastníka z účasti v Soutěži pro případné nesplnění některé z nich, (ii) nepřiznání nároku na výhru a to i v pokud případné nesplnění kterékoli z podmínek bude zjištěno dodatečně (po stanovení účastníka za výherce v souladu s těmito Pravidly); nejpozději však k momentu předání výhry.

9. Závěrečná ustanovení

Společnost United Fashion Group s.r.o. si vyhrazuje právo v případě potřeby nebo v případě změn příslušných obecně závazných právních předpisů upravit tyto Pravidla, a to i během trvání Soutěže, zveřejněním nového úplného znění Pravidel, nebo jejich novely včetně práva ukončit Soutěž.

Výhercem soutěže s trváním od 16.3.2016 do 24.3.2016 se stala paní Barbora M. s e-mailovou adresou barbora.m***@gmail.com. Výherkyni gratulujeme a na emailovou adresu ji zasíláme výhru ve formě 500 Kč poukázky.