POŠTOVNÉ ZDARMA při nákupu nad 1000 Kč

Ochrana osobních údajů

Společnost United Fashion Group, s. r. o. (Dále také jako "Botovo") uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně dat (GDPR). Informace o tom, jak společnost uchovává a zpracovává osobní údaje naleznete níže.

 

I. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTY zpracovávány BOTOVOM

 

ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD

Botovo zpracovává vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno, příjmení, fakturační a dodací adresu pro účely doručování důležitých informací týkajících se vámi objednaných služeb / produktů, podpůrnou komunikaci v předsmluvní fázi i po uzavření smlouvy, realizaci dodávky, zúčtování plateb pokud tvorbě rozličných statistik, které jsou však využívány pouze pro interní účely.

 

Právním základem pro zpracování vaší e-mailové adresy a telefonního čísla na tyto účely je oprávněný zájem Botova poskytovat vám důležité informace o vámi objednaných službách / produktech.

 

Botovo zpracovává vaši e-mailovou adresu pro účely její přiřazení k Vaší objednávce, když komunikujete se zástupci naší zákaznické podpory. Právním základem pro takové zpracování je náš oprávněný zájem poskytnout vám kvalitní zákaznickou podporu.

 

Pokud udělíte souhlas s doručováním marketingových informací a newsletteru od Botova, Botovo zpracuje vaši e-mailovou adresu a telefonický kontakt pro účely odesílání marketingových informací a newsletteru o různých produktech / službách nabízených námi. Právním základem pro zpracování vaší e-mailové adresy pro tento účel je váš souhlas. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím odkazu na zrušení odběru ve spodní části našich marketingových e-mailů, odhlášením se přímo na portálu www.botovo.cz nebo kontaktováním zákaznického servisu Botova na adrese [email protected].

 

   1. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SE ZPRACOVÁVAJÍCÍ PŘI KOMUNIKACI S BOTOVEM

 

Když komunikujete se zástupci naší zákaznické podpory e-mailem, telefonicky, online nebo osobně, shromažďujeme osobní údaje jako vaše jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Můžeme také vytvářet protokoly událostí, které jsou užitečné při diagnostice problémů spojených s používáním našeho portálu, a zaznamenávat informace o problému týkajícím se podpory nebo služby. V zájmu zlepšování služeb zákazníkům můžeme také v mezích příslušných zákonů zaznamenávat a kontrolovat rozhovory se zástupci zákaznické podpory a analyzovat zpětnou vazbu, kterou nám uživatelé poskytnou prostřednictvím dobrovolných průzkumů mínění zákazníků.

 

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD

 

Tyto informace používáme k poskytování zákaznické a produktové podpory a na sledování kvality a typů zákaznické a produktové podpory, kterou poskytujeme našim zákazníkům. Právním základem pro zpracování těchto informací pro tyto účely je oprávněný zájem Botova poskytnout vám kvalitní zákaznickou podporu.

 

   2. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SE ZPRACOVÁVAJÍCÍ PŘI UZAVŘENÍ SMLOUVY S / PROSTŘEDNICTVÍM BOTOVA

 

BĚŽNÉ OSOBNÍ ÚDAJE

 

Pokud si objednáte službu / produkt přes webový portál www.botovo.cz, Botovo shromažďuje vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, doručovací a fakturační adresu a telefonní číslo. Údaje z Vaší platební karty, které zpracováváme jsou: číslo platební karty (prvních šest a poslední čtyři čísla platební karty), jméno a příjmení držitele karty, datum expirace karty a podpis držitele karty. Příjemcem těchto osobních údajů je i společnost zabývající se i zprostředkováním plateb, která splňuje bezpečnostní standardy zpracování dat platebních karet. Společnost VÚB a.s. jako správce platební brány v pozici třetí strany zpracovává informace o platební kartě zákazníků, když zákazníci Botova použijí platební kartu k dokončení nákupu na portálu www.botovo.cz.

 

Pokud platíte převodem z platebního účtu, zpracováváme jméno a příjmení majitele účtu a číslo tohoto účtu. Pokud platíte přímým vkladem na náš účet, zpracováváme jméno a příjmení osoby, která vklad na účet zadala. Příjemcem těchto údajů jsou banky, jejichž prostřednictvím systémů platba probíhá.

 

Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační a doručovací adresu a telefonní číslo, a údaje z Vaší platební karty zpracováváme, abychom mohli zpracovat vaši objednávku. Právním základem pro zpracování těchto údajů je plnění smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření na základě vaší žádosti. Vaše osobní údaje také zpracováváme v rámci našich procesů na odhalování podvodů. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů pro tento účel je náš oprávněný zájem o ochranu Botova a naše zákazníky před pokusy o podvodné transakce.

 

   3. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SE ZPRACOVÁVAJÍCÍ PŘI VYTVOŘENÍ ZÁKAZNICKÉHO KONTA

 

ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD

 

Když si u nás vytvoříte zákaznické, požádáme vás o poskytnutí e-mailové adresy. Botovo zpracuje vaši e-mailovou adresu, protože ji spolu s heslem používáte pro přihlášení do svého účtu. Právním základem pro zpracování vaší e-mailové adresy pro tento účel je oprávněný zájem Botova o ochranu bezpečnosti vašeho účtu.

 

Botovo zpracovává vaši e-mailovou adresu pro účely doručování důležitých informací o vašich produktech, aplikacích nebo zákaznickém kontě. Právním základem pro zpracování vaší e-mailové adresy a jména pro tyto účely je oprávněný zájem Botova poskytovat vám důležité informace týkající se bezpečnosti nebo jiné informace o vašich produktech, aplikacích nebo zákaznickém kontě.

 

Dále prostřednictvím zákaznického konta, který obsahuje jméno a příjmení, telefonní číslo a fakturační a dodací adresu můžete jednodušeji vytvářet Vaše objednávky služeb na našem portálu. Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je jednodušší průběh předsmluvní fáze, tedy vyplnění Vaší objednávky, a uzavření smlouvy.

 

II. SEZNAM ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCE O PRÁCI V BOTOVE A ÚSPĚŠNÝCH ZÁJEMCE

 

Pokud máte zájem pracovat pro Botovo, ať už z vlastní iniciativy nebo na základě vypsaného výběrového řízení na některou z volných pracovních pozici, Botovo zpracovává Vaše osobní údaje, které obsahuje např. Váš životopis, a to v rozsahu akademický titul, jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, telefonický kontakt, e-mailová adresa, adresa bydliště, fotografie, údaje o dosaženém vzdělání, údaje týkající se kariéry a pracovních zkušeností (identifikace současného i předchozího zaměstnavatele , profesní zaměření, ocenění, největší pracovní úspěchy, jazykové schopnosti a odborné znalosti), záliby jako volitelný dobrovolně uváděný údaj. Pravdivost a úplnost Vámi uvedených údajů může být Botovom u Vámi uvedených subjektů ověřena.

 

ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD

 

Účelem zpracování těchto osobních údajů je výběr budoucích zaměstnanců Botova. Právním základem je oprávněný zájem Botova o výběr co nejvhodnější kandidáty na pracovní pozice a projev vaší vůle ucházet se o pracovní místo v Botove. Protože ne vždy všechno vyjde napoprvé, Botovo si tyto Vaše osobní údaje ponechá ještě 3 roky, abychom vás mohli v případě uvolnění pracovní pozice nebo vytvoření nové pracovní pozice, vhodné pro vás, kontaktovat s nabídkou práce.

 

Pokud jste byli ve výběrovém řízení úspěšný, a dohodli se s Botovom na pracovní spolupráci ať už v trvalém pracovním poměru nebo na jeden z typů dohod podle zákoníku práce, budeme kromě výše uvedených osobních údajů zpracovávat i další Vaše osobní údaje, a to na základě pracovněprávních předpisů, předpisů v oblasti zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, daňových předpisů a pod. Takovými osobními údaji mohou být zejména Vaše rodné číslo, číslo občanského průkazu, zdravotní pojišťovna, v níž jste pojištěni, rodinný vztah, skutečnost, zda máte děti a jejich počet (při uplatnění daňového bonusu), údaj, zda jste držitelem průkazu ZTP. Pokud k nám máte nastoupit do zaměstnání, jsme povinni od vás na základě účinných právních předpisů požadovat, abyste absolvovali vstupní zdravotní prohlídku, jejímž výsledkem bude údaj, zda jste zdravotně způsobilý vykonávat práci pro nás. Také vám pravidelně zajistíme prohlídku v rámci pracovní zdravotní služby a zákonem určené údaje o jejích výsledcích, které vám vydá příslušný lékař, zpracujeme. Právním základem je v tomto případě příslušná účinná legislativa týkající se zdraví a způsobilosti zaměstnanců vykonávat příslušnou práci, a pracovní zdravotní služby. Kromě výše uvedených osobních údajů Botovo zpracovává i kontakt na rodinného příslušníka a jeho vztah k zaměstnanci na účel kontaktování v případě mimořádných situací (např. Pracovní úraz, absence v práci apod.). Uvedený osobní údaj bude zpracováván během nevyhnutelné doby, minimálně však po dobu trvání pracovního poměru.

 

III. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH DAT

 

United Fashion Group je společnost spolupracující se společnostmi z celého světa. Za účelem poskytování Vámi objednaných služeb / produktů možná budeme muset přenést vaše osobní údaje do jiných společností v jiných zemích.

 

Pokud jste klient, v závislosti na vámi objednaných služeb poskytujeme Vaše osobní údaje především dodavatelem, se kterými jste vy nebo my uzavřeli smlouvu v rámci plnění objednaných služeb. Těmito příjemci jsou především dopravci, kurýrní služby, orgány finanční správy.

 

Pokud jste zaměstnanec, Vaše osobní údaje budou poskytnuty zdravotní pojišťovně, sociálního zabezpečení, orgánům finanční správy a dalším příslušným orgánům státní správy podle aktuální účinné legislativy.

 

Jiní poskytovatelé služeb

 

Botovo využívá cloudové služby třetích stran, jako jsou Mandrill, Mailgun, které jí pomáhají s rozesíláním e-mailů. Tyto služby sledují aktivity související s těmito e-maily, například zda jejich adresát otevřel, zda kliknul na odkazy v e-mailech a zda po kliknutí na ně uskutečnil nákup. Botovo na základě těchto údajů analyzuje míru interakce s e-maily, které posílá.

 

Botovo využívá kurýrní společnost GLS - General Logistics Systems na odesílání zakoupených produktů zákazníkům.

 

IV. SOUBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLOGIE

 

Webové lokality

 

S pomocí poskytovatelů analytických služeb v pozici třetích stran při vaší návštěvě naší lokality shromažďujeme určité informace, které nám pomáhají analyzovat, jak vy a jiní návštěvníci procházíte po webu www.botovo.cz a kompilovat kombinované statistiky o používání webu a míře odezev. Mezi tyto informace patří adresa IP, geografická poloha zařízení, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku, časy vašich návštěv, zobrazení stránek a prvky stránek (např. Odkazy), na které kliknete. Na našich webech nebo v e-mailových zprávách smíme používat soubory cookie, pixelové značky, webovou signalizaci, průhledné soubory GIF nebo jiné podobné nástroje, které nám pomáhají uvedené informace shromažďovat a analyzovat. Tyto informace využíváme k poskytování lepšího a relevantnějšími obsahu na naší lokalitě, na měření efektivity našich reklam, k identifikaci a opravu problémů a zlepšení celkového dojmu z naší lokality. Na poskytování online reklamy v našem jménu můžeme využívat i služby třetí strany - jednoho nebo více poskytovatelů služeb. Mohou využívat pixelové značky nebo podobné technologie, shromažďovali informace o vašich návštěvách na lokalitách, a tyto informace použít k odeslání cílení reklamy. Více informací o těchto praktikách a způsob, jak odmítnout takové shromažďování a používání údajů třetí stranou - našimi poskytovateli služeb - naleznete na webu Networkadvertising.org. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje shromažďovány pomocí těchto technologií, ve většině prohlížečů existuje jednoduchý postup, jak mnohé z těchto technologií automaticky odmítat, případně vám může prohlížeč nabízet možnost výběru, zda je chcete odmítnout nebo přijmout. Pokud máte pobyt v Evropské unii nebo v jiné jurisdikci, v níž máme povinnost vyžádat si váš souhlas s používáním souborů cookie na našich webech, budete mít možnost spravovat své předvolby týkající se souborů cookie na příslušných webech. Některé konkrétní soubory cookie jsou však nezbytné pro základní fungování webů, a proto tyto soubory cookie nemůžete zakázat.

 

   1. ANALYTICKÉ SLUŽBY

 

 1. Google: Google Analytics, DoubleClick, AdWords Conversions Google Dynamic Retargeting se používá ke sledování statistik o lokalitě a demografických kategorií uživatelů, jejich zájmů a chování na webech a informacích o zařízeních, kterými se připojují na danou webovou stránku. Také používáme nástroj Google Search Console na pomoc při pochopení, jak návštěvníci najdou naše webové stránky, a vylepšení optimalizace našeho vyhledávače. Další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů službou Google Analytics.
 2. Facebook AdReporting: Služba Facebook AdReporting poskytuje globální anonymní údaje o reklamních spotech, kolik lidí daný obsah vidělo, kliklo na něj atd. Další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů službou Facebook AdReporting.
 3. Facebook AudienceInsights: Služba Facebook AudienceInsights poskytuje základní anonymní demografické údaje o lidech, kterým inzerujeme danou nabídku. Nejmenší zobrazitelná vzorek je 1000 lidí. Další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů službou Facebook AudienceInsights.
 4. Exponet: Služba Exponet se používá ke sledování statistik o lokalitě, online objednávek a demografických kategorií uživatelů, jejich zájmů a chování na webech a informacích o zařízeních, kterými se připojují na danou webovou stránku. Další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů službou Exponet.
 5. Freshmarketer: Služba Freshmarketer se používá ke sledování anonymního chování uživatelů na webech a vyhodnocování změn provedených na webu a jejich dopad na chování uživatele. Další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů službou Freshmarketer.
 6. Iperceptions: Služba Iperceptions se používá pro anonymní sběr zpětné vazby použitelnosti webu. Pár procent náhodně vybraných návštěvníků webového sídla je vybraných, aby anonymně odpověděli na soubor čtyř otázek. Tyto odpovědi se následně anonymně ukládají. Další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů službou Iperceptions.
 7. Optimizely: Služba Optimizely se používá ke sledování anonymního chování uživatelů na webech a vyhodnocování změn provedených na webu a jejich dopad na chování uživatele. Další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů službou Optimizely.
 8. Hotjar: Služba Hotjar se používá ke sledování anonymního chování uživatelů na webech a vyhodnocování změn provedených na webu a jejich dopad na chování uživatele. Další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů službou Hotjar.
 9. Pushalert - se používá k push notifikace na webech. Další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů službou Pushalert.
 10. Glam Pixel - se používá na prodej produktů, kde se zaznamenávají konverze prodeje. Další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním vašich údajů službou glam Pixel.

 

   2.SLUŽBY retargeting

 

 1. Facebook PIXEL: Naše webové stránky využívají technologie retargeting od služby Facebook Pixel provozované společností Facebook. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naši reklamu v reklamní síti společnosti United Fashion Group.
 2. Sklik retargeting: Naše webové stránky využívají technologie retargeting od služby Sklik retargeting provozovány společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naši reklamu v reklamní síti společnosti United Fashion Group.
 3. RTB House: Naše webové stránky využívají technologie retargeting od služby RTB House provozované společností RTB House. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naši reklamu v reklamní síti společnosti United Fashion Group.

 

   3. COOKIES

 

   Jaké cookies vyhodnocujeme?

 

 1. Základní soubory cookies, tyto soubory cookies umožňují používání základních funkcí jako například přihlášení registrovaného uživatele nebo predvypĺňanie formulářů a zapamatování si vašich preferencí. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme garantovat plnou funkčnost našich stránek.
 2. Provozní soubory cookies, tyto cookies slouží k zaznamenávání a analýzu chování návštěvníka na webové stránce a následně na zlepšování její funkčnosti a vzhledu. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme garantovat plnou funkčnost našich stránek.
 3. Reklamní soubory cookies, slouží k optimalizaci zobrazovaného obsahu a reklamy vzhledem k zvyklosti návštěvníka a efektivnost marketingové komunikace zadavatelů. Díky nim se vám například nebude zbytečně často zobrazovat reklama z oblasti, o kterou nemáte zájem.
 4. Cookies třetích stran, vytvářejí a využívají poskytovatelé služeb jako Google Analytics, Google Adwords, Facebook, PAP, Exponet, Freshmarketer, Intercom, Iperceptions Optimizely, Hotjar, Zarget, Pushalert, glam pixel, Sentry. Tyto služby jsou integrovány do našich stránek, protože je považujeme za užitečné a plně bezpečné.

 

 V. Děti MLADŠÍ 16 LET

 

Jelikož služby nabízené prostřednictvím našeho portálu mohou být určeny i osobám mladším 16 let, údaje těchto osob zpracováváme pouze za účelem zpracování objednávky, správného zprostředkování a Budovy objednaných služeb a poskytnutí zákaznického servisu. Právním základem pro zpracování údajů těchto osob je plnění smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření na základě žádosti klienta.

 

Za účelem přímého marketingu a propagace služeb osobní údaje osob mladších 16 let nezpracováváme vůbec.

 

VI. AKTUALIZACE PRAVIDEL OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V souvislosti s přidáváním nových služeb a produktů, zlepšováním naší současné nabídky a změnami technologií a zákonů můžeme tato pravidla ochrany osobních údajů průběžně měnit. Datum poslední revize těchto pravidel ochrany osobních údajů najdete při hesle "Aktualizované" navrchu této stránky. Veškeré změny nabudou účinnosti v okamžiku zveřejnění revidovaných pravidel ochrany osobních údajů.

 

VII. UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat, dokud bude trvat udělení Vašeho souhlasu, dokud budeme mít oprávněný zájem na jejich uchování nebo dokud nám účinná legislativa takovou povinnost uloží. Po uplynutí stanovené retenční doby uchování osobních údajů Vaše osobní údaje zlikvidují.

 

Níže v části "Vaše práva" je o.i. popsáno vaše právo na vymazání dat. V této oblasti na nás můžete obrátit na e-mailové adrese [email protected] , kde Váš požadavek týkající se ochrany osobních údajů zpracujeme v zákonné lhůtě.

 

Pokud jste s naší odpovědí nebyly spokojený a domníváte se, že zpracováváme Vaše osobní údaje nesprávné, obraťte se prosím na kontrolní orgán Úřad pro ochranu osobních údajů na webovém sídle https://www.uoou.cz/.

 

VIII. VAŠE PRÁVA

 

Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo vyžádat si od Botova přístup ke svým osobním údajům, a dále uplatnit své následující práva:

 

 • zjistit, zda Botovo Vaše osobní údaje zpracovává a pokud ano, jaké jsou to osobní údaje a důvod jejich zpracování
 • právo na opravu osobních údajů - tímto způsobem máte možnost opravit jakékoli neúplné nebo nepřesné informace, které o vás vedeme
 • právo na vymazání osobních údajů - umožňuje požádat nás o odstranění osobních údajů, pokud není důvod k tomu, abychom je nadále zpracovávaly
 • právo na přenositelnost údajů - máte možnost přenést vaše osobní údaje v elektronické a strukturované podobě z Botova k jinému subjektu
 • právo na omezení zpracování vašich osobních údajů - můžete nás na určitý čas požádat o pozastavení zpracování vašich osobních, například pokud chcete, abychom prokázali jeho přesnost nebo důvod k jejich zpracování
 • právo namítat proti zpracovávání vašich osobních údajů - máte právo namítat, když jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu, že zpracování je nezbytné pro účel oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany, pokud nad těmito zájmy převažují zájmy nebo práva dotčené osoby vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotyčnou osobou dítě. Dále také můžete namítat, pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účel přímého marketingu, včetně zpochybnění skutečností, že se na vás vztahuje rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizované zpracování osobních údajů, včetně profilování
 • právo odvolat souhlas - pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vámi uděleného souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat
 • právo podat stížnost na dohlížitel - kontrolním orgánem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit, pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souhlase s účinnou legislativou